Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2018

7504 da23 400
Powerfull pic.
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss

December 20 2017

justmargaret:

bobthedino:

we don’t know what monsters other people must deal with.

Always repost.

(via xanseviera)

November 05 2017

9733 29a9 400
it's getting  deeper
Reposted fromkatvont katvont

October 13 2017

1423 3b30
Baman and Piderman is the best series on youtube, sebiobusly.
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss

September 23 2017

Lego- The best toy EVER.
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss

August 04 2017

W rzeczywistości mam głębokie poczucie, że w życiu chodzi o to, żeby się zużywać, a nie tylko rdzewieć. O testowanie siebie w różnych sytuacjach. O zbieranie jak największej ilości punktów odniesienia, dzięki którym można objąć jak największą część skali, a nie tylko jej jeden wycinek.

Chodzi o doświadczanie skrajnego zmęczenia, wkurwienia, tęsknoty, odpoczywania bez zerkania na smartfon co siedem minut dwadzieścia dwie sekundy.

Chodzi w nim o seks na plaży, o kupowanie kwiatów i wspólne budowanie przyszłości. (..) 

Chodzi o tracenie ludzi, bo dzięki temu będziesz wiedzieć, że czasem trzeba ich do siebie przyciągać, a nie odgrywać film, w którym role główne grają Kobiecy Foch i Męska Duma.

Chodzi o dokonywanie trudnych wyborów, o poczucie straty i samotności, bo to uświadamia ci, że nuda, poczucie bezpieczeństwa i picie wina z przyjaciółmi ma swoją bardzo dużą wartość.

Chodzi o robienie tego co najważniejsze, a najważniejsze w życiu jest to, żeby wiedzieć czego się chce. Druga najważniejsza w kolejności rzecz to wiedzieć czego się nie chce. Podchwytliwe natomiast jest to, że żeby dowiedzieć się, czego się chce, najpierw trzeba wiedzieć, czego się nie chce.

— volantification.pl
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie

June 30 2017

May 18 2017

April 07 2017

April 01 2017

Bezsenne noce pragnące słów? Ile nas jest? Ile nas łączy? Zupowy chat wraca! 

http://mysoup.pl/czat/login.php
Reposted fromnezavisan nezavisan

February 25 2017

5279 5e5e 400
Mądrości Stana
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss

February 15 2017

5354 9586 400
PEARL
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss

February 14 2017

3238 405e 400
"Wyjechała lecz wróci i niech wraca ciągle,
Niech ciągle powracają jej popołudniowe obyczaje
Poranne i wieczorne
Znowu mam życie, ona mi je robi
Znowu mam życie, ona mi je robi"

<3
Zupo jak dobrze, że jesteś nie rób tego więcej.
— :')
Reposted frommajenki majenki

June 27 2015

Hej Zupowicze,  kto jutro wybiera się na Lato z Muminkami w Łodzi?
Może się poznamy?
Więcej info:
https://www.facebook.com/events/1600862046850292/
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss

June 23 2015

June 17 2015

zupowicze
Reposted frompl pl viapolandia polandia
zupowicze
3304 3e32 400
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viapolandia polandia
zupowicze
5378 bb4f 400
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapolandia polandia
zupowicze
7128 9fd9 400
Reposted fromtichga tichga viapolandia polandia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl