Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2018

7504 da23 400
Powerfull pic.
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss

December 20 2017

justmargaret:

bobthedino:

we don’t know what monsters other people must deal with.

Always repost.

(via xanseviera)

November 05 2017

9733 29a9 400
it's getting  deeper
Reposted fromkatvont katvont

October 13 2017

1423 3b30
Baman and Piderman is the best series on youtube, sebiobusly.
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss

September 23 2017

Lego- The best toy EVER.
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss

August 04 2017

W rzeczywistości mam głębokie poczucie, że w życiu chodzi o to, żeby się zużywać, a nie tylko rdzewieć. O testowanie siebie w różnych sytuacjach. O zbieranie jak największej ilości punktów odniesienia, dzięki którym można objąć jak największą część skali, a nie tylko jej jeden wycinek.

Chodzi o doświadczanie skrajnego zmęczenia, wkurwienia, tęsknoty, odpoczywania bez zerkania na smartfon co siedem minut dwadzieścia dwie sekundy.

Chodzi w nim o seks na plaży, o kupowanie kwiatów i wspólne budowanie przyszłości. (..) 

Chodzi o tracenie ludzi, bo dzięki temu będziesz wiedzieć, że czasem trzeba ich do siebie przyciągać, a nie odgrywać film, w którym role główne grają Kobiecy Foch i Męska Duma.

Chodzi o dokonywanie trudnych wyborów, o poczucie straty i samotności, bo to uświadamia ci, że nuda, poczucie bezpieczeństwa i picie wina z przyjaciółmi ma swoją bardzo dużą wartość.

Chodzi o robienie tego co najważniejsze, a najważniejsze w życiu jest to, żeby wiedzieć czego się chce. Druga najważniejsza w kolejności rzecz to wiedzieć czego się nie chce. Podchwytliwe natomiast jest to, że żeby dowiedzieć się, czego się chce, najpierw trzeba wiedzieć, czego się nie chce.

— volantification.pl
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie

June 30 2017

May 08 2018

7504 da23 400
Powerfull pic.
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss

December 20 2017

justmargaret:

bobthedino:

we don’t know what monsters other people must deal with.

Always repost.

(via xanseviera)

November 05 2017

9733 29a9 400
it's getting  deeper
Reposted fromkatvont katvont

October 13 2017

1423 3b30
Baman and Piderman is the best series on youtube, sebiobusly.
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss

September 23 2017

Lego- The best toy EVER.
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss

August 04 2017

W rzeczywistości mam głębokie poczucie, że w życiu chodzi o to, żeby się zużywać, a nie tylko rdzewieć. O testowanie siebie w różnych sytuacjach. O zbieranie jak największej ilości punktów odniesienia, dzięki którym można objąć jak największą część skali, a nie tylko jej jeden wycinek.

Chodzi o doświadczanie skrajnego zmęczenia, wkurwienia, tęsknoty, odpoczywania bez zerkania na smartfon co siedem minut dwadzieścia dwie sekundy.

Chodzi w nim o seks na plaży, o kupowanie kwiatów i wspólne budowanie przyszłości. (..) 

Chodzi o tracenie ludzi, bo dzięki temu będziesz wiedzieć, że czasem trzeba ich do siebie przyciągać, a nie odgrywać film, w którym role główne grają Kobiecy Foch i Męska Duma.

Chodzi o dokonywanie trudnych wyborów, o poczucie straty i samotności, bo to uświadamia ci, że nuda, poczucie bezpieczeństwa i picie wina z przyjaciółmi ma swoją bardzo dużą wartość.

Chodzi o robienie tego co najważniejsze, a najważniejsze w życiu jest to, żeby wiedzieć czego się chce. Druga najważniejsza w kolejności rzecz to wiedzieć czego się nie chce. Podchwytliwe natomiast jest to, że żeby dowiedzieć się, czego się chce, najpierw trzeba wiedzieć, czego się nie chce.

— volantification.pl
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie

May 08 2018

7504 da23 400
Powerfull pic.
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss

December 20 2017

justmargaret:

bobthedino:

we don’t know what monsters other people must deal with.

Always repost.

(via xanseviera)

November 05 2017

9733 29a9 400
it's getting  deeper
Reposted fromkatvont katvont

October 13 2017

1423 3b30
Baman and Piderman is the best series on youtube, sebiobusly.
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss

September 23 2017

Lego- The best toy EVER.
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss

November 05 2017

9733 29a9 400
it's getting  deeper
Reposted fromkatvont katvont

October 13 2017

1423 3b30
Baman and Piderman is the best series on youtube, sebiobusly.
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl