Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2017

May 18 2017

April 07 2017

April 01 2017

Bezsenne noce pragnące słów? Ile nas jest? Ile nas łączy? Zupowy chat wraca! 

http://mysoup.pl/czat/login.php
Reposted fromnezavisan nezavisan

February 25 2017

5279 5e5e 400
Mądrości Stana
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss

February 15 2017

5354 9586 400
PEARL
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss

February 14 2017

3238 405e 400
"Wyjechała lecz wróci i niech wraca ciągle,
Niech ciągle powracają jej popołudniowe obyczaje
Poranne i wieczorne
Znowu mam życie, ona mi je robi
Znowu mam życie, ona mi je robi"

<3
Reposted fromgabunia gabunia
Zupo jak dobrze, że jesteś nie rób tego więcej.
— :')
Reposted frommajenki majenki

June 27 2015

Hej Zupowicze,  kto jutro wybiera się na Lato z Muminkami w Łodzi?
Może się poznamy?
Więcej info:
https://www.facebook.com/events/1600862046850292/
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss

June 23 2015

June 17 2015

zupowicze
Reposted frompl pl viapolandia polandia
zupowicze
3304 3e32 400
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viapolandia polandia
zupowicze
5378 bb4f 400
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapolandia polandia
zupowicze
7128 9fd9 400
Reposted fromtichga tichga viapolandia polandia
zupowicze
almost
Reposted fromJapko Japko viapolandia polandia
zupowicze
...trzeba podnieść głowę i powiedzieć: "o nie, kurwa, nie tym razem".
— polowanienaobłoki.blogspot.com
Reposted fromkawainka kawainka viaEwels Ewels

June 12 2015

logotypy polskich województw i ich stolic
7775 1d7c 400
x
Reposted frommajenki majenki

June 08 2015

1208 ce37 400
dziekan głaszcze
Reposted fromgaypreacher gaypreacher

June 04 2015

poglądy i wartości mam sprecyzowane jasno wiem komu drzwi otworzyć, a komu łeb przytrzasnąć
— Paluch . drzwi otwarte
Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl